Przedsiębiorcy, spółki sprawa handlowego

/Przedsiębiorcy, spółki sprawa handlowego
Przedsiębiorcy, spółki sprawa handlowego2019-04-17T01:05:12+02:00

Przedsiębiorcy, spółki sprawa handlowego

Obsługa prawna w przypadku zakładania lub prowadzenia zarówno spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów gospodarczych niezbędna jest w celu uniknięcia błędów i wielu utrudnień. Świadomość przedsiębiorców znacznie wzrasta, w związku z czym coraz więcej klientów szuka pomocy w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstwa. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, osobowych jak i kapitałowych : spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjne.

Podmioty takie jak np. spółki z o.o. non profit czy stowarzyszenia są bardzo rozległym i angażującym tematem. Warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, przy wyborze formy organizacji, poznać różnicę pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem, zrozumieć podstawy działania oraz ich założenia. W tym i innych aspektach związanych z organizacjami zwanymi ngo (ang. non-government organization) Kancelaria oferuje równie skuteczną pomoc prawną.

Zakładanie i rejestracja spółek, rejestracja zmian w KRS, sporządzanie umów spółek

Kancelaria w oparciu o swoje doświadczenie i Państwa wymagania oferuje pomoc podczas zakładania i rejestracji spółek. W swojej ofercie posiada m.in.: sporządzanie umów, regulaminów i statutów spółek, rejestrację zmian w KRS, zmiany w zakresie umów i statutów spółek, informowanie o zmianach w przepisach prawa czy przygotowanie opinii prawnych. Na każdym etapie budowy, przekształcenia czy likwidacji spółki niezbędna jest szczegółowa wiedza i doświadczenie. Znajomość zasad tworzenia umów, statutów czy regulaminów jest niezbędna celem prawidłowego funkcjonowania działalności.

Bieżąca obsługa firm, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja przed sądem cywilnym i gospodarczym w toczących się postępowaniach

Kancelaria AT. świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców zapewniając obsługę prawną spółek prawa handlowego jak i innych podmiotów gospodarczych. W ramach oferowanych usług Klient może liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Z powodzeniem podejmie się sporządzenia oraz opiniowania umów. Ponadto Kancelaria z zaangażowaniem poprowadzi sprawy i wystąpi w roli pełnomocnika przed sądem cywilnym oraz gospodarczym w toczących się postępowaniach.

Windykacja należności, postępowanie egzekucyjne

Aby dane przedsiębiorstwo mogło dobrze prosperować niezbędna jest płynność finansowa. Niestety nierzadko ta płynność bywa zaburzona, winę ponoszą kontrahenci, korzy nie wywiązują się
z terminowej realizacji zobowiązań. Zdarzają się sytuacje, w których kontrahent opóźnia się
z dokonaniem zapłaty należnej kwoty, bądź wcale jej nie uiszcza. Jeśli dojdzie do tego typu sytuacji jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.

Kancelaria AT. Kompleksowo prowadzi postępowanie egzekucyjne. Działania są bardzo konkretne. Pierwszym etapem jest przygotowanie dokumentów i informacji o dłużniku koniecznych do wszczęcia egzekucji. W związku z tym przygotowywany zostaje wniosek o wszczęcie egzekucji i kolejno sprawa kierowana jest do Kancelarii Komorniczej. Już od pierwszych kroków Kancelaria AT. prowadzi nadzór nad przebiegiem postępowania egzekucyjnego wspierając działania komornika wszelkimi posiadanymi informacjami.

Zdając sobie sprawę z przewlekłości postępowań sądowych kancelaria AT. posiada wypracowane metody pozwalające zminimalizować czas niezbędny w dochodzeniu należności oraz zmaksymalizować skuteczność wszelkich działań windykacyjnych.

Sądowe sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze dotyczą stosunków prawnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kancelaria prowadzi bezpośrednie doradztwo w sprawach gospodarczych poprzez udział w spotkaniach z klientami, opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów, porady i opinie prawne, udział w negocjacjach, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych, reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Do najczęstszych usług z zakresu spraw gospodarczych należą działania związane z windykacją należności. Działania podejmowane w tym zakresie przez Kancelarię to kierowanie w pierwszej kolejności przesądowych wezwań do zapłaty, a następnie składanie pozwów o zapłatę do sądu i reprezentowanie strony w procesie sądowym. W zależności od potrzeby Kancelaria reprezentuje także stronę na etapie postępowania egzekucyjnego przed Komornikiem Sądowym.

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.