Mediacje

Mediacje2021-04-30T14:53:06+02:00

Mediacja to próba ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje prowadzone przy udziale neutralnego mediatora. Jest to dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym bezstronny Mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W mediacji wygrywają obie strony sporu.

Istnieją dwa sposoby prowadzone do wszczęcia mediacji:

– mediacje pozasądowe – są prowadzone wskutek inicjatyw stron, gdzie to one “na własną rękę” zwracają się do mediatora przed wkroczeniem na drogę sądową,

– mediacje sądowe – są prowadzone w oparciu o postanowienie wydane przez sąd kierujący sprawę do mediacji.

Głównym atutem mediacji jest możliwość rozmowy o przyczynach konfliktu, ich źródle, sposobach rozwiązania sporu, a przede wszystkim zrozumieniu się przez strony. Co najważniejsze dokonuje się to w bezpiecznej i poufnej atmosferze – nieskrępowanej lękiem, presją czy ściśle oznaczonym czasie. Mediacja usprawnia wzajemną komunikację, pomaga w określaniu interesów stron oraz daje pewność, że wszystko powyższe dzieje się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem polskim.

Mediacja może być prowadzona w sprawach cywilnych, nieletnich, gospodarczych